När larmen tystnar…
3 november kl 19

Vad räcker energin till?


Att fossil energi förstör klimatet, känner vi till vid det här laget. Men ändå kör, flyger och konsumerar vi som om inget är hotat.

Antag att vi bestämmer att stänga fossilkranen idag.
Räcker då den alternativa förnybara energin??

Antag att det finns hur mycket förnybar energi som helst:
Räcker då råvarorna till för den produktion som krävs idag för att få världens tillväxt?

Hur mycket produktion tillåter de planetära gränsvärdena?

Kom till ABF den 3/11 kl 19:00 Sveavägen 41 och lyssna på optimisten och pessimisten när de duellerar.

Optimisten: Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare Etc.

Pessimisten: Bengt Randers, ordförande ASPO

När larmen tystnar… behövs du och jag

Entré: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.
Stöd vårt arbete! Pg 499566-8. Bli medlem!

VÄLKOMNA TILL ABF Sveavägen 41 i Stockholm.

2014.08.18