Dagens elever - morgondagens samhällsbyggare!

Hur kan skola och undervisning leva upp till de krav på långsiktig hållbarhet som forskning och samhällsdebatten ställer ?

Till Rektor!

Det pågår ett globalt paradigmskifte där den rådande världsbilden, vårt sätt att beskriva och förstå människans relationer till naturen, ekosystemen och biosfären på ett djupgående sätt håller på att förändras. Detta skifte är framkallat av lokala och globala miljö- och resurskriser och en allt starkare insikt att vi inte lever ”långsiktigt hållbart”! Dessa insikter påverkar nu gradvis alla samhällssektorer från ekonomi till utbildning och undervisning, inte bara i Sverige utan i hela världen.

”Klimataktion Sverige” vill medverka till att kunskaperna om och undervisningen kring klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor får det utrymme som samhällsdebatt och forskning förväntar av oss. Vi behöver alla bli medvetna om och ta ansvar för de nya utmaningar som detta paradigmskifte ställer oss inför - som individer och i vår pedagogiska gärning.

PROGRAM

En eftermiddag med föreläsning, grupparbeten och diskussioner där Wolfgang Brunner, tidigare NO-lärare, numera verksam inom SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable development vid Uppsala Universitet) håller en workshop med följande innehåll:

  • Tecken på paradigmskifte
  • Nya begrepp och kunskapsområden
  • Klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor i min undervisning - metoder och exempel på hur jag praktiskt kan jobba
  • Grupparbeten och diskussioner

Wolfgang kommer även dela med sig av erfarenheterna från ett stort projekt om hållbarhetsundervisning i 14 länder i Södra Afrika och presentera lärar- och elevmaterial.

Den 27/10 vecka 44 på ABF Sveavägen 41 mellan kl 13:00 – 16:30 kommer detta seminarium att äga rum. Vi vänder oss till alla lärare från grundskolan och gymnasiet, i synnerhet SO/NO lärare. Även fritidspersonal är välkommen.

Vi önskar en skriftlig anmälan senast den 14/10 till vilja_o@hotmail.com, eftersom efterfrågan på ett dylikt seminarium är stor. Vi tar en avgift á 100:- per person som betalas kontant vid dörren.

För Klimataktion, Elisabeth Lundqvist. VÄLKOMNA.
I hopp om ett positivt gensvar

Elisabeth Lundqvist 0707680989. Samordnare för Klimataktioin (www.klimataktion.se ) och Visionsgruppen www.visionettklot.se.

Vad säger
Läroplanen för grundskolan 2011

Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag.

….genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

… undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Vad säger
Läroplanen för gymnasiet 2011

Övergripande mål och rikt linjer.

2.1 Kunskaper och mål.

....ska ha förmåga att kritiskt granska och bedöma det han/hon ser, hör och läser för att kunna ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor

…..ha kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv

…..kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet HÅLLBAR UTVECKLING