När larmen tystnar…
6 oktober kl 19

Världsrörelse för 1 klot

Vi står inför ett paradigmskifte. Politikerna tar inte i frågan om exponentiell tillväxt på ett adekvat sätt. De skjuter klimatproblematiken framför sig och la den långt ner på agendan inför valet. Därför krävs starka gräsrotsrörelser för en omställning i Sverige och internationellt. Många av dem var samlade på ett internationellt möte i Danmark nyligen.

Kom och lyssna på Jan Forsmark, som var där och kan berätta om mötet. Därefter kommer en diskussion med Torbjörn Tännsjö och publiken.

Jan Forsmark* är projektledare för Omställning Sverige* som är ett projekt inom Hela Sverige ska leva*. Omställnings Sverige är en del av det internationella Transistion Network* . Se också om mötet i Danmark.*
Torbjörn Tännsjö*
är författare, filosof, professor och vänsterpartist.

När larmen tystnar… behövs du och jag

Entré: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.
Stöd vårt arbete! Pg 499566-8. Bli medlem!

VÄLKOMNA TILL ABF Sveavägen 41 i Stockholm.

2014.09.27