När larmen tystnar…
1 september kl 19

Tänk om: Framtidens stad är hållbar

I städer samlas många människor på liten yta. Det innebär både speciella problem men och också särskilda möjligheter. Stadslivet är beroende av matproduktion, varor, naturresurser och ekosystemtjänster från omvärlden för att upprätthålla invånarnas livsstil och konsumtion. Krav på ständig ekonomisk tillväxt och ökad konsumtionen gör att uttaget av resurser ökar, och därmed också miljöproblemen. Men alla tar inte lika stor del av resurserna i anspråk, och alla har inte samma tillgång till ekosystemtjänster. Fördelningen av miljöresurser och miljöpåverkan mellan olika grupper i samhället är inte rättvist fördelad. Att föreställa sig hur en mer rättvis och hållbar framtid skulle kunna se ut och hur vi skulle kunna nå dit kan vara svårt. Detta beror delvis på att dagens samhälle och system kan te sig snudd på omöjliga att förändra, och delvis på att den hållbara framtiden lätt ter sig som en dyster plats, full av uppoffringar. Ett skäl till detta är att det saknas positiva målbilder.

Möt tre forskare som på olika sätt arbetar med framtidsstudier för hållbar utveckling. Kvällen är utformad som ett samtal mellan forskare och deltagare. 

Medverkande: Ulrika Gunnarsson Östling*, Åsa Svenfelt* och Josefin Wangel*, avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH.

När larmen tystnar… behövs du och jag

Entré: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.
Stöd vårt arbete! Pg 499566-8. Bli medlem!

VÄLKOMNA TILL ABF Sveavägen 41 i Stockholm.

2014.08.18