När larmen tystnar… 3:e träffen


Hur kan alla dessa kriser vara en möjlighet till förändring?
Gunnar Rundgren, bonde och grundare av KRAV. Arbetar för utveckling av ekologiskt jordbruk på internationell nivå inom SIDA, FN och Världsbanken.
Författare av böckerna Trädgården Jorden och Jorden vi äter.
- Måndag 4 februari kl 19.00