Detaljer för motion
180 Fossilfria pensionspengar
Förf: Olivia Linander
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
11Fossilt
2Ekonomix
22StyrmedelAvveckla fossila investeringar
63Myndighet, offentligägtAp-fonderna