Detaljer för motion
169 Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov 
Förf: Lars Igeland
Org: Jordens Vänner
Anm: genom
Ordn Ämne Anm
21MålMinskade transporter
217VälfärdÖkat välmånde
3Infrastrukturx