Detaljer för motion
160 Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System
Förf: Ellie Cijvat
Org: Jordens Vänner
Anm: genom
Ordn Ämne Anm
22StyrmedelLägga ner ETS, Emission Trading System
64InternationelltEu
7Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser x
702Tema: EUx