Detaljer för motion
158 Byt ut BNP mot GNH
Förf: Eva Gustavsson
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
2Ekonomix
21MålMått: GNH (Gross National Happiness) i stället för bnp.