Detaljer för motion
153 Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens 
Förf: Emilia Rekestad
Org: REALS och Permakultur i Sverige
Anm:
Ordn Ämne Anm
22Styrmedelförmånliga villkor för t ex ekobyar
36Lokalsamhällehållbara sociala boendeformer (exempel ekobyar)
4Konsumtion, mat och livsstilx
403Tema: Livsstilx