Detaljer för motion
152 Inför köttfria dagar i offentlig verksamhet 
Förf: Klara och Emil Molander
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
22StyrmedelMinst två köttfria dagar i skolor m m.
4Konsumtion, mat och livsstilx
402Tema: Matx
63Myndighet, offentligägtskolor, förskolor, äldreomsorg och sjukhus