Detaljer för motion
138 Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism
Förf: Christian Schiebe
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
2Ekonomix
22StyrmedelNytt skattesystem för uthållighet och rättvisa (geoism)