Detaljer för motion
13 Utsläppsbaserad bränsleskatt
Förf: Helene Ragnemalm
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
2Ekonomix
22StyrmedelCO2-skatt på fordonsbränsle
32TransporterFordon