Detaljer för motion
116 (Sammanslagen.) Det nya ekonomiska systemet
Förf: Per Nilsson
Org:
Anm: Se 301 + gamla 9, 84
Ordn Ämne Anm
2Ekonomix
24Penningsystem