Detaljer för motion
113 (Sammanslagen.) Ett helhetsgrepp för vår nyvalda riksdag för att hejda klimatförändringarna
Förf: Nils-Erik Helmer
Org:
Anm: Se 315 + gamla 135
Ordn Ämne Anm
61Samhällsomställninggenomarbetat program för hela samhället
7Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser x