Detaljer för motion
112 Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region
Förf: Torbjörn Vennström och Pontus Björkman
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
21Måltydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning
51Medverkanmedborgarna involveras
6Politik 1 - nationellt och internationelltx
605Tema: Regionalt-kommunaltx
61Samhällsomställninghelhetsgrepp
63Myndighet, offentligägtkommun, landsting