Detaljer för motion
111 En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall
Förf: Torbjörn Vennström, Samuel Jarrick, Pia Björstrand
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
1Energix
11Fossilt
14Förnybar energi
63Myndighet, offentligägtVattenfall