Detaljer för motion
108 (Sammanslagen.) Snabb utfasning av klimatskadliga subventioner
Förf:
Org: Klimataktion Uppsala
Anm: Se 302 + gamla 32
Ordn Ämne Anm
2Ekonomix
21MålInom 3 år utfasning av klimatskadliga subventioner