Detaljer för motion
104 Mål om minskning av klimatfotavtryck i och utanför landet pga svensk produktion och konsumtion 
Förf: Markus Steén
Org:
Anm:
Ordn Ämne Anm
21MålMer konkreta delmål än 2 C
211CO2-utsläppÄven vad konsumtionen åstadkommer
7Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser x