Detaljer för motion
103 Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder
Förf:
Org: Studiecirkeln ”Klimatet och välfärden”, Studiefrämjandet i Östergötland
Anm:
Ordn Ämne Anm
2Ekonomix
22StyrmedelRotavdrag bara för energibesparande plus hälsobefrämjande åtgärder