Detaljer för motion
102 Folkbildningskampanj om klimatfrågan
Förf:
Org: Studiecirkeln ”Klimatet och välfärden”, Studiefrämjandet i Östergötland
Anm:
Ordn Ämne Anm
5Påverkan, metoderx
502Tema: Folkbildningx
52Utbildningfolkbildningskampanj