Detaljer för motion
1 (Sammanslagen.) Ett bindande klimatpolitiskt åtagande
Förf: Anika Agebjörn
Org:
Anm: Se 311
Ordn Ämne Anm
211CO2-utsläppNoll år 2050 med halvering 2030
22Styrmedelövergripande klimatpolitiskt åtagande
7Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser x