Ann Helleday 2014.01.25
RAPPORT Seminarium "Klimatsvaret - CCL Sverige"

Till Klimatsvarets seminarium under en timme i Per Albinsalen kom ca 45 deltagare. Vi informerade om vårt syfte att få en stadigt stigande koldioxidskatt införd, där hela intäkten betalas tillbaka till medborgarna i lika delar, samt att stärka medlemmarnas förmåga att utöva sitt politiska inflytande. En stor del av tiden upptogs av frågor och diskussion om klimatet och våra arbetsmetoder.

Vi hade också ett bokbord med litteratur av Lester Brown och Staffan Laestadius.

Ett glädjande resultat av dagen var att Klimatsvaret kunde notera flera nya, engagerade medlemmar.