Bengt Randers 2014.01.26
RAPPORT Open space "energi"

Det var ca 30 personer i början kanske ett 40 tal i slutet.

Under heldagen ”Larmen Tystnar” på ABF höll ASPO Sverige en 2 timmars session om Energi och Ekonomi. Som utgångspunkt såg vi filmen Theres´s no tomorrow av Richard Heinberg. Efter visningen genomfördes en open space diskussion i små grupper, där deltagarna själva bestämde ämnen för diskussion. Detta var de frågor som filmen väckte och som diskuterades i fyra grupper:

A. Sol- och vindkraft
Hinder för sol- och vindkraft, Avvecklingsplan för fossila bränslen,
-Sverige har inte så mycket sol, Kan man använda sol ändå?
-Vindkraft. Motstånd till vindkraft då det dödas fåglar, hur löser man detta problem?
-Hur löses energifrågan i samband med millennium-målet?

B. Politik
Hur får vi politiker att fatta och börja ta tag i problemen. Påverka beslutfattare?

C. Kol och Fracking.
Folk tror att ”fracking” är bra och nu finns tillräckligt med olja för 100 år!!. Man behöver kommunicera sanningen till allmänheten!

D. Individens möjligheter?
Hur koncentrera till kärnfrågorna på ett område som omfattar allt. Miljöarbetet sedan 80 talet har alltid hamnat i detaljer. Vad göra med den frustration och uppgivenhet som växer?
I filmen visas att om en person tar ansvar och använder mindre olja så gör det bara att andra använder mer. Så hur går man då tillväga som privatperson? Att ändra sin egen inverkan kanske hjälper?
Hur sprider man kunskap till allmänheten om peak oil etc? Är denna film ett bra sätt att nå ut på? Varför är gapet mellan regeringens ord och dess handlingar så avgrundsdjup? Är regeringen okunnig? Vet den något vi inte vet? Ger den fan i allt, ”Efter oss syndafloden”?
Psykologiska och kulturella aspekter av omställning.