Johanna Lakso 2014.01.25
RAPPORT Gemensam röst

Diskussionen mellan organisationer startade vid 10.30 för att ge alla möjlighet att höra introduktionerna i de övriga rummen. Vi som deltog på mötet finns med i den bifogade kontaktlistan som Belinda sammanställde. Vår diskussion kretsade mycket kring vad alla organisationerna hade för planer inför 2014 och det mesta som nämndes skrevs upp på tidslinjen som presenterades i slutet av dagen. Belinda sammanställde även tidslinjen i elektroniskt format, se bifogad fil. I slutet av mötet diskuterade vi plattformen klimatval 2014 och läste igenom den föreslagna plattformen. Vi diskuterade den men försökte att inte snöa in allt för mycket på detaljer utan att också prata lite om processen. Föreslaget var en arbetsgrupp med representanter från olika organisationer som arbetar fram en plattform och hemsida till slutet av februari.

Närvarande
Belinda Hellberg Supermiljöbloggen
Torbjörn Vennström Klimataktion
Anita Leal Klimataktion
Annika Elmqvist Klimatriksdag 2014
Stina Söderberg Grand Panthers
Inger Holmlund Svenska Fredsrörelsen
Håkan Emilsson Push Sverige
Johanna Lakso Push Sverige
Bosse Johansson Jordens vänner
Beatrice Sundberg Stockholms Naturskyddsförening
Ann Helleday Klimatsvaret - CCL Sverige
Cecilia Obermüller Nätverket Stoppa Förbifarten
Oscar Kjellberg Omställning
Adresser:
http://grandpanthers.se/info.html
http://campaigns.gofossilfree.org/efforts/fossil-free-se
http://valfardskonferensen.wordpress.com/
http://www.globalrattvisa.nu/
http://klimatriksdag2014.se/
http://www.almedalsveckan.info/
http://halverautslapp.wordpress.com/
http://www.pushsverige.se/ringreinfeldt/