Kerstin Lönngren 2014.01.26
Sagohörnans texter

1 Lars Forssell i ”Oktoberdikter” 1971:
”Jag måste använda ord
när jag talar till er!
…”

2 Indianhövdingen Chief Seattles tal till den amerikanska senaten 1855:
”Hur kan man köpa eller sälja himlen? Markens värme?
Tanken är främmande för oss.
…”

3 Harry Martinsson ”Den stora sorgen” ur ”Dikter om ljus och mörker” 1971:
”Naturens lagar är redan på väg
att ställa oss alla mot väggen:
…”

4 Framtidsrealisterna (www.framtidsrealisterna.se), ca 2008: ”Ett framväxande globalt problemkomplex – kortversionen”:
”Det finns idag en rad oroande tecken, som tyder på att mänskligheten går mot en period av svåra påfrestningar...”

5 ”Tage Danielssons Samlade tankar från roten”: ”Om solidaritetens gränser. Till en brydd socialdemokrat” 27 aug 1976:
”Den solidariteten som är tyst
- en pakt, en gång för alla underskriven -
den gör dig till en armlös marmorbyst…”

6 Tage Danielssons Sannolikhetsmonolog 1979 (?):
”Sannolikhet va, det betyder väl nåt som är likt sanning…”

7 Bertrand Russell (1872-1970):
”Felet med vår värld är
att de dumma är så säkra på sin sak
och de kloka så fulla av tvivel.”

8 Vaclav Havel (1936-2011):
”Hope is a state of mind, not of the world…”

9 Arne Johan Vetlesen i ”Viktigare än hopp”, publicerad i Harvest (ett norskt nätmagasin om människan och naturen, www.harvest.as) 2013-10-18:
”I Cormac Mc Carthys roman The Road…”

10 Tomas Tranströmer ”Romanska bågar” ur ”För levande och döda” 1989:
”Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret…”