2014.01.09
18 januari:
Vad är open space?


Open Space är en idé som kommer ifrån Harryson Owen eftersom han på en stor konferens upptäckte att deltagarna var som mest engagerade och hade de mest givande diskussionerna under pauserna. Vi ger därför er friheten att diskutera de ämnen som ni finner mest intressanta.

Vi kommer att starta vår Open Space med att vi alla samlas i stor grupp utifrån tre olika teman (Energi, Ekonomi och Rättvis världsordning) för att fundera över vad vi vill diskutera och därefter dela upp oss i mindre grupper. En person i varje grupp är facilitator som hjälper till att anteckna och att fördela ordet, men Open Space innebär mycket eget ansvar och lyder under fyra principer och en lag:

Fyra principer: (1) Vilka som än kommer är rätt personer. (2) Vad som än händer är det enda som kunde hända. (3) När det än börjar är det rätt tid. (4) När det är slut så är det slut

Lag - Använd fötterna: Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats, till exempel till en annan diskussionsgrupp.

/ Johanna Lakso, PUSH Sverige